mich

1-2-circle-no-background-1024x1024

Edyta Buksak

tłumacz przysięgły
polski – niemiecki – polski

Poznań
Berlin
Brandenburg
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorpommern

Tłumacz zaprzysiężony oraz upoważniony do wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych w zakresie języka polskiego i niemieckiego wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości pod numerem TP/923/06

Członek nadzwyczajny TEPIS

Tłumacz dla firm, sądów i instytucji
Jako zawodowy tłumacz ustny i pisemny jestem pośrednikiem w komunikacji między ludźmi, ich językami i kulturami.
Dzięki zdobytym przeze mnie kwalifikacjom i uprawnieniom mogą Państwo liczyć na językową precyzję, transparencję i rzetelność tłumaczenia, zarówno ustnego jak też pisemnego. Wobec moich klientów jestem lojalna, a udzielając im wsparcia w rozmowach i negocjacjach zachowuję wszystkie informacje w poufności i przestrzegam etyki tłumacza przysięgłego zgodnie z przyrzeczeniem:

„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy państwowej i innej tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się
w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”.

Kwalifikacje i doświadczenie
Jestem praktykującym tłumaczem od 2000 roku. Moje wieloletnie doświadczenie idzie nieustannie w parze z edukacją zawodową w zakresie tłumaczeń i występowania publicznego (niektóre z referencji i certyfikatów). Regularnie biorę udział w kursach i warsztatach dla tłumaczy. Wyczucie językowe i najwyższa staranność to wyróżniki mojej pracy, które gwarantują oczywistą jakość tłumaczenia Państwa tekstu.

Narzędzia tłumaczeniowe CAT
Zapewniam stylistyczną i terminologiczną spójność treści dzięki nowoczesnym narzędziom informatycznym,
m.in. oprogramowaniu TRADOS (www.trados.com)
Potrzebują Państwo mojego wsparcia jako tłumacza? Z przyjemnością odpowiem na Państwa zapytanie.

Übersetzungsbüro

Biuro Tłumaczeń Przysięgłych

Gwarantowana jakość i rzetelność za rozsądną cenę!

Dzięki doskonałej współpracy z profesjonalnymi tłumaczami specjalizującymi się w różnych branżach Biuro
V-Lingua jest w stanie zapewnić Państwu bardzo szeroki zakres translatorskiego wsparcia na najwyższym poziomie
w konkurencyjnych cenach już od 45 zł netto za stronę normatywną*.

Poświadczenie pieczęcią tłumacza przysięgłego jest zawarte w cenie.

Biuro oferuje tłumaczenia dla następujących języków:

Z języka/
from language 

Na język/
into language

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

DE (Deutsch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

DE (Deutsch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

EN (Englisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

EN (Englisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

NL (Niederländisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

NL (Niederländisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

FR (Französich)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

FR (Französich)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

UK (Ukrainisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

UK (Ukrainisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

RU (Russisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

RU (Russisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

IT (Italienisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

IT (Italienisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

ES (Spanisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

ES (Spanisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

DA (Dänisch)

PL (Polnisch)

logo-VLingua-znaczek-V-1024x890

PL (Polnisch)

DA (Dänisch)

*strona normatywna tłumaczenia uwierzytelnionego liczy 1125 znaków ze spacjami (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2019)

Fachgebiete

Specjalizacje

Dokumenty urzędowe
akt urodzenia skrócony ▪ akt urodzenia zupełny ▪ akt małżeństwa skrócony ▪ akt małżeństwa zupełny ▪ akt zgonu prawo jazdy ▪ dyplom ukończenia studiów ▪ suplement do dyplomu ▪ dokumenty samochodowe ▪ apostille ▪ zgłoszenie działalności gospodarczej ▪ poświadczenie zameldowania ▪ zaświadczenie o zasiłku

Prawo i dokumenty spółki
umowy handlowe ▪ umowy spółek ▪ umowy najmu ▪ pełnomocnictwa ▪ akty notarialne ▪ umowy ▪ wypisy z rejestrów ▪ dokumenty założycielskie ▪ ▪ apostille ▪ sprawozdania z działalności spółek ▪ protokoły zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników ▪ raporty z audytu i bilanse due diligence ▪ rachunki zysków i strat ▪ zaświadczenia ▪ zezwolenia ▪ układy zbiorowe ▪ regulaminy pracy ▪ zaświadczenia VAT ▪ opinie prawne ▪ informacje prawne ▪ deklaracje podatkowe ▪ nieruchomości ▪ patenty i znaki towarowe ▪ faktoring ▪ zajęcie mienia ▪ dokumenty przetargowe ▪ ustawy ▪ tłumaczenia ustne podczas rozpraw sądowych i negocjacji handlowych ▪ wyroki sądowe ▪ dokumentacja procesowa ▪ opinie biegłego rewidenta ▪ dokumentacja systemu zarządzania BHP

Doradztwo personalne / HR
Świadectwa pracy ▪ opisy stanowiskowe ▪ ogłoszenia o pracę ▪ oceny pracownicze ▪ dokumentacja kadrowa
(m.in. deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS, badania lekarskie) ▪ regulaminy pracy ▪ układy zbiorowe pracy

Logistyka
listy przewozowe ▪ dokumenty eksportowe ▪ deklaracje celne

Techniczne
konserwacja urządzeń i instalacji ▪ zarządzanie w sytuacji Instrukcje postępowania na wypadek pożaru ▪ przedmiar robót (bill of quantities) ▪ karty charakterystyki produktu ▪ instrukcje obsługi urządzeń ▪ systemy optymalizacji produkcji (TPM,
6 Sigma i inne) ▪ dokumentacja systemu jakości (np. ISO 9001) ▪ operat szacunkowy ▪ dokumentacja przetargowa

Sprachtraining

Szkolenia językowe i konwersacje
– pakiet JĘZYK NIEMIECKI+

JĘZYK NIEMIECKI+ 
to oferta skierowana do firm, których pracownicy lub kadra zarządzająca posługują się językiem niemieckim w stopniu komunikatywnym, ale potrzebują jeszcze dodatkowego „szlifu językowego”, osłuchania ze słownictwem branżowym
lub nabycia większej płynności w wyrażaniu swoich myśli w języku obcym.

Pakiet WIRTSCHAFTSDEUTSCH – niemiecki ekonomiczny
W ramach tej oferty proponujemy trening językowy bazujący na tematyce ogólnospołecznej, słownictwie biznesowo-marketingowym (Wirtschaftsdeutsch) oraz zwrotach pojawiających się w typowych i nietypowych sytuacjach podczas wykonywania codziennej pracy
w firmie.

Zajęcia prowadzone są u Klienta. Intensywność spotkań z lektorem ustalana jest indywidualnie, jednakże minimalna intensywność to 90 minut treningu tygodniowo.

Pakiet JĘZYK NIEMIECKI+ oraz WIRTSCHAFTSDEUTSCH to półroczny (6-cio miesięczny) kurs obejmujący 48 jednostek lekcyjnych w cyklu 24 spotkań.
Niewykorzystane (np. odwołane) zajęcia mogą być odpracowane po zakończeniu kursu.

Pomoc w przygotowaniu prezentacji po niemiecku/ coaching

Jako doświadczeni mówcy i coache występujący publicznie u boku swoich zleceniodawców w różnych instytucjach,
na meetingach i konferencjach branżowych oferujemy wsparcie w przygotowaniu Państwa prezentacji/Państwa wystąpienia.

Czujecie się zachęceni? Skontaktujcie się z nami! 

Qualifizierte elektronische Signatur

Podpis elektroniczny

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?

Kwalifikowany podpis elektroniczny to tzw. bezpieczny podpis elektroniczny. Jest on sposobem uwierzytelniania dokumentów, który umożliwia w pełni niepodrabialne szyfrowanie danych. Taki odpłatny podpis generuje dla tłumacza przysięgłego jedna z firm certyfikowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji, np. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Czy podpis elektroniczny ma rangę podpisu własnoręcznego?

Zgodnie z obowiązującym prawem, podpis kwalifikowany ma taką samą moc prawną, co podpis własnoręczny. Oznacza to, że podpis elektroniczny musi być honorowany przez każdą instytucję w Polsce, gdyż powoduje takie same skutki prawne jak tradycyjna pieczęć
i podpis.

Czy posługiwanie się kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest zgodne z Ustawą o zawodzie tłumacza?

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego przewiduje następującą regulację:

Art. 18. 1. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych, o której mowa w art. 6 ust. 2. Pieczęć zamawia, na koszt tłumacza przysięgłego, Minister Sprawiedliwości w Mennicy Polskiej.
1a. Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma
w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma
w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.

Kontakt

Kontakt

Adres

ul. Zwierzyniecka 30/34
60-814 Poznań

Telefon

+48 604 600 518

mail

v-lingua@v-lingua.com
edytabuksak@gmail.com